Dohledové aplikace

Pro chod každého výrobního podniku je klíčové zajistit plynulý chod výroby. Nejen z tohoto důvodu je nutné monitorovat chod strojů i řídících aplikací a reagovat na nastalé situace předem definovaným způsobem.

Při dohledu nad aplikacemi, které vyvíjíme, používáme open source systém Zabbix. Pokud je tento systém pro danou úlohu nedostačující (většinou z důvodů potřeby specifických akcí a reakcí), používáme vlastní systémové služby. Ty umí hlídat a monitorovat klíčové součásti systémů a inteligentně reagovat na vzniklé stavy.

Například pokud systém neposkytuje data, ale databáze běží, může mít poruchu komunikační služba, která data generuje. V reakci na takto zjištěnou chybu dojde k restartování postižené služby a následné kontrole funkčnosti.