Řízení a monitoring výroby

Součástí výrobního informačního systému je kromě plánování i uvádění plánu do praxe. V OLC Systems se snažíme, aby obsluha výrobních strojů pracovala v různých částech světa stejně, přestože se výrobní technologie samozřejmě často liší. Uvedená snaha má pochopitelně i jistý finanční dopad, protože hlavní výrobní informační systém je díky tomu totožný pro všechny továrny po světě  a šetří tak prostředky na vlastní vývoj a podporu.

V současné době podporuje náš informační systém celkem čtyři typy výroby. Ve všech případech moduly pracují tak, že připravují data pro potřeby dalšího zpracování, a zcela tak zakrývají složitost výroby za své uživatelské rozhraní.

Pokrýváme kompletní životní proces výroby od samotného plánování, naskladnění potřebných surovin, přes komunikaci s jednotlivými stroji či váhami apod. až po vyhodnocení průběhu výroby a expedici výrobků. Mezi velmi důležité součásti patří různé opravné mechanismy, které umí reagovat na nestandardní stavy ve výrobě. Software běží přímo na stanici výrobní linky.

Příklad výrobního procesu:

  1.  Od zákazníka přichází objednávka, která je následně zadána do systému.
  2.  Plánovač objednávku zadá do plánu výroby.
  3.  Výroba si kontroluje vlastní výrobní plán a na základě jeho podoby pak zahajuje kroky nutné k samotné výrobě.
  4.  Obsluha zkontroluje na plánu všechny vstupy pro spuštění výroby a zadá v rozhraní data do „online“ režimu.
  5.  Obsluha stroje zkontroluje stav a na stroji vybere naplněné pozice z „online“ režimu. Tím dojde k natažení výrobního PLC programu do stroje. Tento krok probíhá prostřednictvím rozhraní informačního systému.
  6.  Ihned po výrobě každé jednotlivé výrobní dávky jsou tyto informačním systémem označovány a současně jsou aktualizovány i výrobní křivky a parametry výroby.
  7.  Informační systém z přicházejících vyrobených dávek generuje produkční plán, který přesně odráží délku zpracování jednotlivých objednávek, ale i dobu potřebnou na jejich přípravu.
  8.  Z dávek jsou vytvářeny boxy, které představují balení.
  9.  Po laboratorních testech jsou boxy (skupiny dávek) připraveny k expedici.
  10.  Expedice je provedena pomocí dodacího listu. K tomuto účelu používá skladník inteligentní čtečku čárových kódů nebo RFID čipů a zadává tak boxy k expedici.