Uživatelsky vytvářené reporty – Crystal Reports

Grafická prezentace dat je jednou z velmi důležitých součástí našich systémů. Pro tento účel jsme se rozhodli implementovat technologii od společnosti SAP AG, která poskytuje propracovaný systém z kategorie Business Inteligence pod názvem Crystal Reports.

Díky Crystal Reports jsme schopni nabídnout nejen širokou škálu různých formátů pro export jednotlivých reportů (PDF, XLSX, DOCX, TXT a mnoho dalších), ale poskytujeme tak navíc zákazníkům možnost jejich vlastních úprav reportů. Tento systém se v praxi velmi osvědčil a zákazníkům vyhovuje.