Monitoring zboží a surovin pomocí RFID čipů

Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci (RFID) je další generací identifikátorů navržených (nejen) k identifikaci zboží, navazující na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Zdroj: Wikipedie

Základním rozdílem oproti klasickým čárovým kódům je mnohem širší využití. Čip sám o sobě může nést více informací než čárový kód a navíc je snímatelný i bez přímé viditelnosti mezi čtečkou a kódem. Lze ho tak například využít pro automatické vyskladnění zboží z továrny, které lze realizovat pouhým projetím kompletních palet při nakládce kamiónu. Palety jsou automaticky proskenovány, zboží označené RFID čipem je hromadně načteno a v informačním systému označeno jako expedované. Skladník pouze potvrdí správnost.

Samotný RFID čip má různé podoby. Jedná se buď o štítek s popiskem, který je podobný klasickému čárovému kódu (čárový kód může být samozřejmě na štítku natištěný a variabilně využitelný klasickou čtečkou čárového kódu), nebo často přebírá podobu fyzického předmětu jako je:

  • knoflík (využití pak najde např. v prádelnách)
  • páska k označení osob (využitelné nejen v lékařských zařízeních, ale také např. na měření výkonu sportovců, v docházkových systémech atd.)
  • identifikační karty podobné těm platebním

OLC systems rutinně používá technologii RFID čipů od fáze jejich výroby a naprogramování až po fázi načtení a práci se zjištěnými daty.