Reference

„Firma OLC Systems je velmi důležitým partnerem naší společnosti. OLC vyvinula produkt Thonis, který byl základní část našeho informačního systému a který byl používán více než 10 let. Nyní OLC dokončila nový řídící a analytický systém T2G nahrazující produkt Thonis. T2G nejenom, že posunuje naši výrobní efektivitu, ale také přináší nové IT technologie se schopností dalšího vývoje. OLC dokáže prosadit programátorské postupy, které znamenají konkurenční výhodu pro delší časové období. Přístup OLC k našim požadavkům je velmi vstřícný. Celkově mohu firmu OLC hodnotit velmi kladně.“

Dr. Ing. Jiří Kaderka
ICT Manager EU & ASIA
Případová studie

„Rychlé vytvoření výkupní aplikace bylo pro nás klíčové pro další rozvoj našich aktivit. Kromě splnění požadovaného termínu oceňuji také aktivní přístup OLC Systems k řešení procesních problémů, které se v průběhu vývoje objevili. Odezva od našich partnerů, kteří aplikaci využívají, je více než kladná.“

Alexandr Soukup
Managing Director
Mobil Pohotovost GSM s.r.o.
Případová studie

„OLC Systems patří k našim dlouhodobým partnerům, podílejících se na vývoji a implementaci software pro potřeby Justiční akademie, která je resortní institucí Ministerstva spravedlnosti, vzdělávající soudce, státní zástupce a další zaměstnance justice, a to v rámci celé České republiky. Spolupráce probíhá vždy bez výhrad a z pohledu dodavatele maximálně vstřícně.“

JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
vedoucí oddělení informatiky a IT

„Spolupráce s OLC Systems při organizaci Mistrovství světa ve florbale 2008 a jeho internetové prezentace probíhala na vysoké úrovni jak z hlediska odbornosti, rychlosti a i spolehlivosti. Vzhledem k úspěšné spolupráci při MS 2008 bude Česká florbalová unie spolupracovat s OLC Systems, s. r. o., i při přípravě kompletní nové internetové prezentace celé České florbalové unie.“

Mgr. Filip Šuman
Prezident České florbalové unie