Monitoring zboží a surovin

Udržet přehled nad stavem a pohybem zboží a surovin je dnes již nutností. Nejenže skladové zásoby na sebe váží významné finanční prostředky, ale jejich dohledání vyžaduje čas, který je i v tomto případě velmi drahý. Nejen z těchto důvodů se věnujeme evidenci a monitoringu zboží a surovin, které v konečném důsledku umí ušetřit našim klientům jak náklady přímé, tak náklady nepřímé (tj. potřebný čas na vyhledání zboží, inventury atd.). K realizaci využíváme především známé čárové kódy nebo i modernější RFID čipy.