Napojení systému na ERP

Naše systémy jsou postaveny tak, aby mohly nabízet data prostřednictvím univerzálního jazyka XML.

Pomocí XML dokumentů si dokážeme vyměňovat (přijímat i odesílat) data s většinou moderních systémů třetích stran (zkušenosti máme např. s SW iScala, B.O.S.S., SAP Business One, Pohoda, Money S3 atd.).

Využíváme k tomu několika přístupů:

Rozhranní pro výměnu dat

Data jsou předávána ke zpracování jiným systémům pomocí jejich řešení pro výměnu dat. Příkladem je použití iScala connectivity solution od firmy Epicor (řešení pro ERP systém iScala). Běžným prostředkem pro výměnu dat bývají taktéž například webové služby prostřednictvím protokolu SOAP.

DB akce

Pokud nemá systém třetí strany rozhraní pro výměnu dat,  je možné využít tzv. triggerů, které generují volání synchronizačních systémů na základě změny v databázi. Při použití SQL serveru lze použít asynchronní zpracování pomocí Service brokeru, kdy je volání předáno našemu systému do tzv. workflow. Systém díky zápisu transakce není nijak omezován a aktualizace dat je téměř okamžitá. Tento přístup ale vyžaduje možnost navěsit trigger na databázi, což nemusí být vždy možné.

 Joby a cyklické úlohy

Běžné plánované úlohy, které v určitém časovém intervalu spouští synchronizace dat.