Evidenční informační systémy

Evidenční informační systémy se zabývají sběrem dat a následně jejich zpracováním, prezentací, případně exportem do dalších systémů. Evidenční systém lze využít pro optimalizaci procesů firmy tam, kde chybí centrální správa dat, případně, kde jsou data roztříštěna do různých autonomních systémů.

Jako ukázku můžeme uvést aplikaci pro výkup mobilních telefonů, která slouží k nacenění  a výkupu použitých mobilních telefonů. V aplikaci je využíváno více úrovní přístupů, kdy obchodník na pobočce pouze vykupuje, vedoucí prodejny prohlíží telefony vykoupené vlastní pobočkou, expeduje je a manažer má tak k dispozici přehled o všech vykoupených telefonech po celé republice. Samozřejmostí je bezvadná traceabilita a možnost nastavení bezpečnostního auditu na úrovni databáze.

Pro vývoj této třídy systémů máme vytvořené vlastní webové softwarové struktury, které nám slouží jako podpora při programování a vývoji (tzv. frameworky). S ohledem na složitost aplikujeme buď klasickou architekturu, kdy daná aplikace využívá databázový server pouze jako úložiště dat, nebo pro náročné aplikace používáme databázový server sloužící jako úložiště obchodní logiky. Aplikační server se v takovém případě stará „pouze“ o uživatelské rozhraní.

Naše aplikace mohou využívat buď klasický layout webových stránek, nebo simulovat „desktopovou aplikaci“, kdy je veškerá aktivita prováděna v oknech uvnitř prohlížeče. Pro oba způsoby uživatelského rozhraní používáme technologii AJAX zajišťující, že načítání dat je rychlejší než při klasickém způsobu a uživatel obnovuje jen ta data, která potřebuje.