Plánování výroby

na míru vašich procesů a potřeb

Mezi náročné procesy v životě každé firmy patří plánování. Ať už jde o plánování kapacit, surovin nebo samotné výroby. Efektivní využití zdrojů je klíčové pro dosažení co nejlepšího výsledku (maximalizaci výroby při minimalizaci použití všech zdrojů).

V OLC Systems máme rozsáhlé zkušenosti s plánováním výroby na výrobních linkách dle výrobních receptur a požadovaného množství výrobků. Osoba plánovače má k dispozici data o objednávkách (např. datum požadované dodávky, množství, suroviny apod.) a pouhým posouváním po obrazovce přetahuje objednávky z připraveného zásobníku do plánu na vybranou výrobní linku. Zde platí striktní pravidla a po puštění objednávky do plánu dojde k alokaci času potřebného pro výrobu dle dané receptury. Plán umožňuje přeskupování objednávek (ve skutečnosti výrobních bloků) nebo dělení objednávek v plánu a provádí automatické přeplánování s ohledem na různá další kritéria (např. z různých důvodů fixované bloky jsou obtékány).

Pokud odhlédneme od práce samotného plánovače, umožňuje plán online pohled na data v grafické podobě pro všechny úrovně personálu od dělnických profesí až po management. Díky použité platformě (webová aplikace) umožňuje náš software v každém okamžiku  kontrolovat výrobu kdekoliv na světě. Mezi zajímavé funkce patří i srovnání teorie s realitou. Řídící software totiž vytváří tzv. „Production plan“, což už vlastně není plán, ale ukazuje zcela reálně, jak probíhala a probíhá výroba. To jsou pro management velmi zajímavá data, díky kterým může srovnávat nejen, jak je dodržován plán výroby, ale také například efektivitu jednotlivých směn.