Mobilní aplikace

Moderní doba vyžaduje po člověku neomezenou možnost přístupu k datům a službám, která nebude limitována lokalitou, časem nebo jinými, dalšími faktory. Této příležitosti se beze zbytku chopily chytré mobilní telefony, které v kombinaci s napojením na bezdrátové připojení k internetu zajišťují roli velmi užitečného pomocníka pro práci i zábavu.

Víme, že je velký rozdíl nejen mezi platformami (Android, IOS), ale i mezi nativními a „pouze“ responzivními aplikacemi. V našich systémech jsme schopni začlenit obojí a podle potřeby zvolit optimální variantu s využitím maxima dané platformy. Android používáme i v kombinaci s malými počítači Raspberry PI, Odroid apod.

Technologicky umíme využít univerzálních platforem (např. kivy.org) nebo nativních frameworků na bázi jazyků Kotlin, Java.