O nás

Společnost OLC systems s r.o. vznikla v roce 2000 jako ryze česká softwarová společnost. V současné době zaměstnává více než 65 zkušených vývojářů.

Od samotného vzniku spočívá těžiště naší činnosti ve vývoji software, především pak informačních systémů. Vyvíjíme výrobní a evidenční informační systémy pro Internet i desktopové a mobilní aplikace. Pomáháme našim klientům přehledně pracovat s velkým množstvím dat a zvyšovat efektivitu jejich práci.

Produkty a software z našeho portfolia využívají veřejně známí klienti, jakými jsou například Univerzita Palackého v Olomouci, Česká florbalová unie (podle počtu členů jde o druhý největší sport v České republice), Justiční akademie Ministerstva spravedlnosti a další.

Mezi naše další významné zákazníky patří také jedna z největších nadnárodních korporací v gumárenském průmyslu, společnost Hexpol, a prostřednictvím našich partnerů vyvíjíme software i pro společnosti O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone nebo Českou pojišťovnu.

V roce 2014 jsme dokončili akvizici dvou samostatných společností, IZON s.r.o. (tvorba profesionálních webových prezentací a online marketing) a NET UNIVERSITY s.r.o. (e-learning a management škol). OLC Systems s.r.o. má v těchto společnostech stoprocentní obchodní podíl. Díky těmto akvizicím jsme schopni nabídnout široké portfolio IT služeb.


Dotace:

 

OLC Systems s.r.o. se nově spolupodílí s firmou Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. na projektu EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy APLIKACE – VÝZVA IX, Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Naší firmě jako partnerovi s finančním příspěvkem byla poskytnuta dotace na realizaci projektu:

„Vývoj nové generace systému Adam“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026894

Cíl projektu :

Cílem projektu je vyvinout jak SW, tak HW nástavbu již existujícího systému Adam. Vyvíjený SW poběží na cloudu, který bude řídit jednotlivá pracoviště s vlastním podružným serverem řídícím a digitalizujícím jednotlivá pracoviště včetně propojení všech modulů napříč pracovišti.

Realizace projektu:

  • datum zahájení realizace projektu 04.08.2021
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do 31.05.2023

 

 

OLC Systems s.r.o. byla poskytnuta dotace na realizaci projektu:
Vzdělávání zaměstnanců OLC Systems, reg.číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004633, prioritni osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Učel:

  • Účelem dotace je podpora dalšího profesního vzdělávání.

Lhůta realizace projektu:

  • datum zahájení realizace projektu 1.2.2017
  • datum ukončení realizace projektu nejpoději do 31.1.2019

Publicita projektu ke stažení


 

 

OLC Systems s.r.o. se nově spolupodílí s Univerzitou Palackého a dalšími partnery na projektu realizovaného za podpory EU.
Naší firmě jako partnerovi s finančním příspěvkem byla poskytnuta dotace na realizaci projektu:

Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl,  reg.číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422.

Firma OLC Systems s.r.o. má dlouholetou tradici v oblasti vývoje SW řešení pro monitoring výroby a kontinuální, automatickou kontrolu kvality s ohledem na přesun k Průmyslu 4.0. V rámci projektu bude firma zapojena do dvou základních úloh. První úlohou je vývoj sw nástrojů spojených s přenosem nejnovějších optických technologií do procesu monitoringu výroby a automatické kontroly kvality. V druhém kroku bude firma zodpovědná za vývoj sw nástrojů pro řídící jednotky ve spojení s HD-Systémy pro osvětlovací techniku.

Realizace projektu:

  • datum zahájení realizace projektu 1.8.2018
  • datum ukončení realizace projektu nejpoději do 31.12.2022

Publicita projektu ke stažení