Využití čteček čárových kódů

klasickými čárovými kódy se dnes setkáme prakticky na každém kroku. Jsou masově využívány a jejich možnosti použití jsou skutečně široké. Zatímco samotné čárové kódy jsou v základním principu stejné (tj. v podobě čar nebo mozaiky nesou nějaký znakový řetězec), jejich konečné využití se může lišit dle použité čtečky. Ta může být buď jednoduchá (tzn. cokoli načte, bude odesláno za klávesnici tak, jako by to bylo uživatelem skutečně napsáno), nebo chytrá (tzn. nepotřebuje přímý kontakt s počítačem, sama má operační systém, např. Windows CE).

Čtečky emulující klávesnici

Tuto jednoduchou čtečku čárových kódů se snažíme v OLC Systems využívat tak, abychom z jejích možností vytěžili maximum. Pokud například obsluha pracuje s jednotlivými surovinami ve výrobě a tyto jsou označeny různými čárovými kódy od dodavatelů, využíváme těchto odlišností a při jejich čtení automaticky nastavujeme kurzor v informačním systému do správných polí. Samozřejmostí je potom kontrola vkládaných dat dle aktuálně nahrané výroby ve stroji.

Čtečky s vlastní inteligencí

Čtečky s inteligencí používáme vždy v případě, kdy je obsluha nucena pohybovat se po rozsáhlých prostorách (např. skladech) a kde není možné být v dosahu počítačové obrazovky nebo zvukového signálu. Nezřídka se stává, že obsluha přechází mezi sklady, ve kterých není pokrytí signálem WIFI a chybí zde tak možnost využívat online služeb informačního systému.

Oproti čtečkám emulujícím klávesnici je základním rozdílem tohoto typu čteček jejich vlastní inteligence nezávislá na napojení k počítači. Čtečka tak nemusí být napojená ani kabelem, ani bezdrátovou sítí. Obsahuje speciálně upravené programy, které obsluze umožňují postupně snímat více kódů a teprve později (až bude k dispozici možnost napojení na počítač) tyto kódy hromadně nahrát do informačního systému k dalšímu zpracování.

V OLC Systems používáme tento typ čteček nejen ke sběru samotných kódů, ale umožňujeme uživatelům přidávat ke kódům ještě další informace přímo z klávesnice čtečky. Například aplikace sloužící pro inventarizaci je používána skladníkem, který pouze skenuje jednotlivé čárové kódy materiálu a po každém naskenovaném čárovém kódu zadá množství, které je fyzicky k dispozici. Dále má pak možnost korekce této hodnoty na obrazovce čtečky. Celou dobu dochází k ukládání dat do čtečky, tzn. není pro něj nutné být online. Po dokončení práce nebo po dosažení signálu jsou data na požádání poslána do informačního systému.