Monitorování a synchronizace dat pomocí SSIS a SQL Azure

Při implementaci výrobního systému vzniká často potřeba monitorování a obousměrné synchronizace dat z více míst současně. Umístění dat je navíc často geograficky hodně vzdálené. Pro tyto účely využíváme cloudového úložiště firmy Microsoft, které dokáže data přenášet do všech svých center po celém světě. Každý výrobní systém má svůj SQL server pro ukládání dat a služba SQL Azure slouží jako prostředník pro synchronizaci lokálních systémů (SQL Server). Vlastní synchronizační proces je realizován pomocí SSIS (SQL server integration services).