Systémy na podporu prodejních aktivit

V mnohých oborech není snadné připravit pro zákazníka kvalitní nabídku. Její vytvoření vyžaduje řadu konkrétních kroků i znalostí. Systémy na podporu prodejních aktivit mohou být v této činnosti velmi užitečné. Mohou především:

  • zautomatizovat opakované úkony,
  • snadno vyhledat podobné zakázky z minulosti,
  • upozornit na chybné parametry nabídky (např. nízkou nebo dokonce zápornou marži, nesplnitelné datum dodání atd.),
  • udržet jednotný vzhled nabídky,
  • atd.

V neposlední řadě lze pojmout tento typ software jako CRM systém (Customer relationship management, tzn. řízení vztahů se zákazníky) a u nabídky tak evidovat její předání, reakci klienta, nutnost pozdějšího kontaktování atd.