PPA ENERGO – Zásady používání dat

Aplikace se používá pro evidenci docházky firmy PPA ENERGO s.r.o..

Není určena k pořizování fotografií soukromého charakteru. Nedochází k žádnému shromažďování nebo sdílení dat o uživateli aplikace.

Případné dotazy směřujte na vydavatele aplikace společnost OLC Systems s.r.o.