Vývoj výrobního a monitorovacího systému T2G pro společnost HEXPOL

OLC Systems s.r.o. vyvinula v roce 2001 pro společnost THONA s.r.o. monitorovací systém výroby Thonis, dále ho spravovala a rozvíjela. Tento systém byl ve výrobě využíván více než 9 let, po kterých bylo v roce 2010 rozhodnuto, že dojde k jeho zásadní modernizaci a rozšíření funkčnosti. Na základě velmi dobrých zkušeností s dosavadním outsourcingem vývoje systému Thonis od společnosti OLC Systems bylo rozhodnuto o pokračování v této spolupráci. Dodavatelem nového systému, který byl nazván T2G (Thonis 2. generace), se tak opět stala společnost OLC Systems.

„Thonis se ukázal jako velmi úspěšný software, ale jako vývojáři, kteří se umí dívat do budoucnosti, jsme věděli, že nový systém zpracovaný moderními technologiemi a postupy bude mít ještě mnohem více možností jak zefektivnit výrobu ve společnosti HEXPOL.“

David Pokorný
Managing Director
OLC Systems s.r.o.

T2G byl od začátku opět zamýšlen jako jeden z informačních systémů podniku, nicméně mu do vínku bylo dáno mnohem více oblastí, které má nejen monitorovat, ale i řídit. Přítomnost T2G v podniku ale nijak neohrozila ERP systém společnosti, který se dále stará o vedení finančního účetnictví. Mnohá data jsou mu ale poskytována přímo systémem T2G.

Klíčové požadavky na nový systém T2G:

 • graficky řešené plánování výroby a zpětné porovnání se skutečným stavem;
 • komunikace s výrobními linkami (sběr a nahrávání dat);
 • transakční skladové a obalové hospodářství;
 • laboratorní management;
 • načítání dat z vah a váhových systémů;
 • monitoring pohybu surovin a výrobků pomocí RFiD čipů;
 • napojení na systémy ULTIMA” Enterprise a Epicor® iScala.

Nový systém T2G se podařilo nasadit do ostrého provozu v polovině roku 2012. První nasazení proběhlo ve výrobním podniku skupiny HEXPOL v Belgii (Eupen), který disponuje dostatečnou výrobní kapacitou i technologiemi, aby prověřil funkčnost celého systému. Následovalo nasazení v dalších výrobních podnicích ve skupině HEXPOL a v roce 2013 už byl systém T2G využíván v Německu, Belgii, České republice a Číně. Další podniky budou následovat.

„T2G nejenom, že posunuje naši výrobní efektivitu, ale také přináší nové IT technologie se schopností dalšího vývoje. OLC Systems dokáže prosadit programátorské postupy, které znamenají konkurenční výhodu pro delší časové období.“

Dr. Ing. Jiří Kaderka
ICT Manager EU & ASIA
Hexpol Compounding s.r.o.

OLC Systems nejen vyvinula celý systém T2G, ale poskytuje k němu i nonstop technickou podporu do všech států, ve kterých je systém nasazený.

Použité technologie:

 • Microsoft SQL server 2008;
 • aplikační framework Django;
 • programovací jazyky Python, TSQL, .NET;
 • OPC;
 • RFiD čipy;
 • Windows CE;
 • Microsoft Internet Information Services (IIS) 8.

 

Kdo je kdo?

HEXPOL je přední světový výrobce gumárenských směsí, které nacházejí uplatnění v automobilovém a strojírenském průmyslu, energetice, ale např. i při výrobě zdravotnických zařízení. Skupinu HEXPOL tvoří více než 25 výrobních podniků v Evropě, Asii a Severní Americe. V České republice patří do skupiny výrobní podnik v Uničově – Hexpol Compounding s.r.o. (do roku 2007 jako THONA s.r.o.).

 

Společnost OLC systems s r.o. vznikla v roce 2000 jako ryze česká softwarová společnost. V současné době zaměstnává více než 25 zkušených vývojářů, kteří jsou schopni kvalitně a efektivně vyvinout a dlouhodobě udržovat jakékoli softwarové řešení od jednoduché aplikace až po komplexní informační systémy. Software vyvinutý OLC Systems používají zákazníci nejen v Evropě, ale i v Severní Americe a Asii.